Daftar Kelurahan

Kelurahan Cipadung Kulon

Kelurahan Cipadung Kidul

Kelurahan Cipadung Wetan

Kelurahan Mekar Mulya