PANGKASEPNA : Panyileukan Gerakan Septictank Sadayana